Η ICON Platforms είναι μία καινοτόμος, εξειδικευμένη εταιρεία τεχνολογίας, που παρέχει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών, στον τομέα της ενίσχυσης της πιστότητας καταναλωτών με χρήση τεχνικών gamification.

Παρέχει τεχνολογικές εφαρμογές, σχεδιασμένες για να ικανοποιούν ειδικούς μάρκετινγκ στόχους κάθε πελάτη, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολλών καθέτων αγορών.

Με την ιδιόκτητη πλατφόρμα TALOS που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ICON Platforms και προσφέρει την υλοποίηση έργων σε cross platform περιβάλλον, μεταδίδει ψηφιακό περιεχόμενο κάθε μορφής, σε οποιαδήποτε συσκευή, σε πραγματικό χρόνο.

Η πλατφόρμα TALOS υποστηρίζει περισσότερες από 100 gamification λειτουργικότητες και σε κάθε έργο χρησιμοποιούνται όσες συμβάλλουν στην αύξηση της πιστότητας του πελάτη στο brand, στην διατήρηση της δέσμευσης του πελάτη για μακρύ χρονικό διάστημα, στην ενεργή συμμετοχή του πελάτη και στην μετατροπή του σε αγοραστή.

Παράλληλα με την παροχή της τεχνολογικής υποδομής, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, η ICON Platforms παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των έργων στο πνεύμα και στις πρακτικές χρήσης του gamification, αξιοποιώντας την εμπειρία από υλοποίηση έργων σε διάφορες χώρες και κλάδους, επιτυγχάνοντας το μέγιστο αποτέλεσμα στην διαχείριση της πιστότητας του κάθε brand.

Μεταξύ των καθετοποιημένων λύσεων που έχουν αναπτυχθεί, περιλαμβάνονται η αγορά των τηλεοπτικών σταθμών, οι multiplex κινηματογράφοι, οι χρηματο-πιστωτικοί οργανισμοί, τα θεματικά ψυχαγωγικά πάρκα, οι εταιρείες παροχής ψηφιακού στοιχήματος/τζόγου, τα super markets, οι εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι κυβερνητικοί οργανισμοί.

ICON PLATFORMS
40,2 χλμ. Αττικής Οδού, 
ΣΕΑ 1 Μεσογείων, 190 02 Παιανία
Τηλ.: +30 212 212 3970
Fax: +30 212212 3971