Η DEMCO Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. ιδρύθηκε το 1969 από τον Δημήτρη Κοντομηνά. Το 1974, ο Δ. Κοντομηνάς ίδρυσε την κορυφαία στο χώρο ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, INTERAMERICAN. Το 2001, η ευρωπαϊκή πολυεθνική Eureko B.V. εξαγόρασε την INTERAMERICAN  μέσω συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών. Έτσι, ο Δ. Κοντομηνάς απέκτησε ένα σημαντικό μερίδιο της Eureko και παρέμεινε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERAMERICAN μέχρι το 2006, όπου και αποχώρησε από το μετοχικό κεφάλαιο της Eureko. 

Ο Όμιλος DEMCO, απασχολώντας πάνω από 1700 εργαζόμενους, δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα ενώ συνεχώς επιδιώκει να επεκτείνεται και σε άλλες αγορές.  Σήμερα δραστηριοποιείται, μέσω θυγατρικών εταίρων στη Ρουμανία, την ΠΓΔΜ, την Αίγυπτο, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή καθώς και στην Κίνα, η οποία αποκτά ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Επιπλέον, ο Όμιλος αναζητά ευκαιρίες και σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και τα νέα μέσα τεχνολογίας. 

Ο Όμιλος DEMCO επιδεικνύοντας ένα εξαιρετικό ιστορικό διαχείρισης επενδύσεων, κατάφερε τα τελευταία χρόνια μέσω στρατηγικών κινήσεων και επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων, να αποκτήσει ενεργητικό αξίας περίπου €600 εκ. (Total Assets 2011) και ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου €300 εκ.

Ο Δημήτρης Κοντομηνάς παραμένει ο κύριος μέτοχος και Πρόεδρος του Ομίλου.